Novinky

    • Začiatok školského roka 2023/2024
     • Začiatok školského roka 2023/2024

       

      ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024 

       

       

      Prvý školský deň pondelok 04.09.2023:

       

      • 09:00 – 09:30 - príhovor riaditeľky školy (podľa počasia na školskom dvore alebo v telocvični školy)
      • 09:30 – 11:00 - program v triede s triednym učiteľom (žiaci budú informovaní o programe pre dni  05. až 07.09.2023)

       

      Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne 08.09.2023

       

      Školský deň (bežný) : Prevádzka školy je denne od 07:20 do 16:00 hod 

       

       

                                                         

       

    • Deň Otvorených Dverí
     • Deň Otvorených Dverí

      Srdečne pozývame všetkých na DOD, ktorý sa uskutoční v areáli našej školy v utorok 28.02.2023 od 9:00 do 16:00

      Zaujímaš sa o šport alebo si aktívnym športovcom? Naša škola je pre teba ideálna!

      Spoznaj naše študijné odbory:

      • Športový manažment
      • Športové gymnázium

      Pozri si na vlastné oči, kde sa vzdeláva množstvo úspešných športovcov, spoznaj naše priestory a našich výnimočných pedagógov. 

      Nájdeš nás na Sklodowskej 1, Bratislava - mapa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

      Tešíme sa na Vás

       

       

    • Školský e-shop - do 25.02.2023
     • Školský e-shop - do 25.02.2023

      Dobrý deň všetkým!
      Aj tento rok máme pre Vás super správu!


      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/sportskola/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 25.2. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  


      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  


      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

        
      S pozdravom a prianím krásneho dňa 

      vedenie školy 

    • Deň Otvorených Dverí
     • Deň Otvorených Dverí

      Srdečne pozývame všetkých na DOD, ktorý sa uskutoční v areáli našej školy v stredu 23.11.2022 od 9:00 do 16:00

      Zaujímaš sa o šport alebo si aktívnym športovcom? Naša škola je pre teba ideálna!

      Spoznaj naše študijné odbory – Športový manažment Športové gymnázium

      Pozri si na vlastné oči, kde sa vzdeláva množstvo úspešných športovcov, spoznaj naše priestory a našich výnimočných pedagógov. 

      Nájdeš nás na Sklodowskej 1, Bratislava - mapa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

      Tešíme sa na Vás

    • Ideme na ENDURANCE DAY
     • Ideme na ENDURANCE DAY

      So študentami ŠportŠkoly sa zúčastníme jedinečného projektu ENDURANCE, ktorého zámerom je využiť väzby a spoločné prvky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané.

      Cieľom projektu ENDURANCE je oživiť podnikateľského ducha a modernizovať spôsob, akým sa podnikanie učí v odbornom vzdelávaní a príprave, a tiež:

      1. Zmapovať dynamiku športu a podnikania, spoločné črty a prepojenia pre udržateľnú kariéru žiakov v systémoch odborného vzdelávania a športu
      2. Vyvinúť špecifické tréningové materiály a nástroje projektu ENDURANCE
      3. Vytvoriť online interaktívnu OER platformu pre tréningové materiály ENDURANCE (virtuálne a zmiešané učenie)
      4. Udržať výsledky a podporiť ich zavádzanie v odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch
      5. Rozšíriť povedomie o podnikaní a športe aj na úrovni tvorcov politík pomocou zelenej knihy projektu ENDURANCE
    • Cambridge English na našej škole
     • Cambridge English na našej škole

      Šport Škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom inovatívne vyučovanie angličtiny s možnosťou získania celosvetovo uznávaného Cambridge certifikátu. Výučba v priestoroch školy, podporená absolvovaním medzinárodných skúšok. Typ skúšky je zvolený podľa úrovne študentov.

      Výhody

      • výučba prebieha v priestoroch školy v rámci vyučovania / alebo  poobede po kmeňovej výučbe
      • 2x45 minút týždenne – cena 270 Eur za pol roka / alebo 3x45 minút týždenne – cena 330 Eur za pol roka
      • výučbu zabezpečujú kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori 
      • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,  učebnica a cvičebnica je v cene
      • vyučuje sa v dvoch semestroch od 10.10.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023
      • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
      • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (napr. z dôvodu pandémie) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

       

    • Pozvánka na Workshop
     • Pozvánka na Workshop

      Sme veľmi radi, že vás môžeme aj touto cestou pozvať na 3.workshop, ktorý organizuje združenie Slovenské športové inovačné centrum v rámci projektu Erasmus+ a projektu: „Internet vecí ako podpora aktívneho pohybu mládeže“ spolu s našou Šport Školou ako partnerom workshopu

       

      Dátum workshopu: 29.9.2022 o 15:00

       

      Miesto konania workshopu: ŠPORT ŠKOLA | Súkromná stredná športová škola, Marie Curie-Sklodowskej 1, 851 01 Petržalka

       

      Workshop pozostáva z 2 tém a je určený pre trénerov, metodikov, športových odborníkov a funkcionárov.

       

      1.téma: Diagnostika FMS a jej využitie v odstraňovaní svalových dysbalancií, oslabených a skrátených svalov pomocou aplikácie health profil.

      Prednášajúci: Mgr. Peter Boďo

       

      2.téma: Možnosti spolupráce a prepojenie trénera a fyzioterapeuta v športovej praxi a využitie digitalizácie a technológií k dosahovaniu optimálnych výsledkov.

      Prednášajúci: Mgr. Peter Obžera

       

      14:45 - 15:00              Otvorenie a registrácia účastníkov

      15:00                          Začiatok workshopu

      15:00 - 15:45              Prvá téma workshopu – Mgr. Peter Boďo

      15:45 – 16:15             Prestávka na kávu

      16:15 - 17:00              Druhá téma workshopu – Mgr. Peter Obžera

       

      Registrácia na workshop na stránke www.ssic.sk alebo na tomto linku: https://forms.gle/Nc9sABh4igib1Q1S8

       

    • Maturity 2022/23
     • Maturity 2022/23

      Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

      a. Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023 (piatok) z predmetov podľa Tabuľky 3.

      b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. september 2022.

      c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.

      d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023.

      e. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 27. október 2022.

      Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023

      - riadny termín

      • 14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
      • 15. 3. 2023 cudzie jazyky
      • 16. 3. 2023 matematika
      • 17. 3. 2023 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      - náhradný termín

      • 6. – 9. 9. 2022* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
      • 3. – 5. 4. 2023 a 12. 4. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      - opravný termín

      • 6. – 9. 9. 2022* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
      • 5. – 8. 9. 2023** slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      *opravný/náhradný termín pre školský rok 2021/2022;
      **opravný/náhradný termín pre školský rok 2022/2023

      Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

       

       

    • Výmenný pobyt ERAZMUS Belgicko
     • Výmenný pobyt ERAZMUS Belgicko

      V mesiaci máj prebieha medzi Šport škola a partnerskou školou Antheneum Kamsa v Belgicku výmenný pobyt, kedy sme v priestoroch našej školy privítali zahraničných študentov a ukázali sme im aké možnosti štúdia ponúka naša škola, vymenili sme si zaujímavé postrehy a informácie a nezabudli sme ani na kultúru a preto sme sa so študentami vybrali do historického centra Bratislavy.

    • Opravná MATURITNÁ SKÚŠKA
     • Opravná MATURITNÁ SKÚŠKA

      Vykonanie opravnej maturitnej skúšky

      • Ak žiak strednej odbornej školy na maturitnej skúške z niektorých, najviac však dvoch predmetov (vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky) neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
      • Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch maturitných predmetov, alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú skúšku. (podľa § 88, ods. 7 školského zákona).
      • Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať.
      • V prípade, že žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ, uvedené v odsekoch 7) a  § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. postupuje sa podľa nasledujúcich ustanovení:
      • Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).

      • Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona). Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka.

      • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna (podľa novely školského zákona účinnej od 15. 6. 2013), ak chce konať opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce konať opravnú skúšku v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku. Žiak môže požiadať o opravnú skúšku EČ MS a PFIČ MS až po absolvovaní a vyhodnotení celej maturitnej skúšky. Žiak musí absolvovať, všetky predmety na ktoré sa prihlásil a všetky časti a formy, ktoré zvolené predmety majú. Až po vyhodnotení všetkých predmetov, ich foriem a častí ŠMK vie rozhodnúť, či žiakovi povolí opakovanie predmetu/predmetov, alebo častí a foriem predmetu/predmetov, alebo mu povolí opakovanie celej maturitnej skúšky

      • Ziadost_o_opravnu_MS.docx

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie