Novinky

    • Pozvánka na Workshop
     • Pozvánka na Workshop

      Sme veľmi radi, že vás môžeme aj touto cestou pozvať na 3.workshop, ktorý organizuje združenie Slovenské športové inovačné centrum v rámci projektu Erasmus+ a projektu: „Internet vecí ako podpora aktívneho pohybu mládeže“ spolu s našou Šport Školou ako partnerom workshopu

       

      Dátum workshopu: 29.9.2022 o 15:00

       

      Miesto konania workshopu: ŠPORT ŠKOLA | Súkromná stredná športová škola, Marie Curie-Sklodowskej 1, 851 01 Petržalka

       

      Workshop pozostáva z 2 tém a je určený pre trénerov, metodikov, športových odborníkov a funkcionárov.

       

      1.téma: Diagnostika FMS a jej využitie v odstraňovaní svalových dysbalancií, oslabených a skrátených svalov pomocou aplikácie health profil.

      Prednášajúci: Mgr. Peter Boďo

       

      2.téma: Možnosti spolupráce a prepojenie trénera a fyzioterapeuta v športovej praxi a využitie digitalizácie a technológií k dosahovaniu optimálnych výsledkov.

      Prednášajúci: Mgr. Peter Obžera

       

      14:45 - 15:00              Otvorenie a registrácia účastníkov

      15:00                          Začiatok workshopu

      15:00 - 15:45              Prvá téma workshopu – Mgr. Peter Boďo

      15:45 – 16:15             Prestávka na kávu

      16:15 - 17:00              Druhá téma workshopu – Mgr. Peter Obžera

       

      Registrácia na workshop na stránke www.ssic.sk alebo na tomto linku: https://forms.gle/Nc9sABh4igib1Q1S8

       

    • Maturity 2022/23
     • Maturity 2022/23

      Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

      a. Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023 (piatok) z predmetov podľa Tabuľky 3.

      b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. september 2022.

      c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.

      d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023.

      e. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 27. október 2022.

      Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023

      - riadny termín

      • 14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
      • 15. 3. 2023 cudzie jazyky
      • 16. 3. 2023 matematika
      • 17. 3. 2023 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      - náhradný termín

      • 6. – 9. 9. 2022* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
      • 3. – 5. 4. 2023 a 12. 4. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      - opravný termín

      • 6. – 9. 9. 2022* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
      • 5. – 8. 9. 2023** slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      *opravný/náhradný termín pre školský rok 2021/2022;
      **opravný/náhradný termín pre školský rok 2022/2023

      Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

       

       

    • Výmenný pobyt ERAZMUS Belgicko
     • Výmenný pobyt ERAZMUS Belgicko

      V mesiaci máj prebieha medzi Šport škola a partnerskou školou Antheneum Kamsa v Belgicku výmenný pobyt, kedy sme v priestoroch našej školy privítali zahraničných študentov a ukázali sme im aké možnosti štúdia ponúka naša škola, vymenili sme si zaujímavé postrehy a informácie a nezabudli sme ani na kultúru a preto sme sa so študentami vybrali do historického centra Bratislavy.

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • info@sportskola.sk
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie