Novinky

    • Deň Otvorených Dverí
     • Deň Otvorených Dverí

      Srdečne pozývame všetkých na DOD, ktorý sa uskutoční v areáli našej školy v stredu 23.11.2022 od 9:00 do 16:00

      Zaujímaš sa o šport alebo si aktívnym športovcom? Naša škola je pre teba ideálna!

      Spoznaj naše študijné odbory – Športový manažment Športové gymnázium

      Pozri si na vlastné oči, kde sa vzdeláva množstvo úspešných športovcov, spoznaj naše priestory a našich výnimočných pedagógov. 

      Nájdeš nás na Sklodowskej 1, Bratislava - mapa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

      Tešíme sa na Vás

    • Ideme na ENDURANCE DAY
     • Ideme na ENDURANCE DAY

      So študentami ŠportŠkoly sa zúčastníme jedinečného projektu ENDURANCE, ktorého zámerom je využiť väzby a spoločné prvky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané.

      Cieľom projektu ENDURANCE je oživiť podnikateľského ducha a modernizovať spôsob, akým sa podnikanie učí v odbornom vzdelávaní a príprave, a tiež:

      1. Zmapovať dynamiku športu a podnikania, spoločné črty a prepojenia pre udržateľnú kariéru žiakov v systémoch odborného vzdelávania a športu
      2. Vyvinúť špecifické tréningové materiály a nástroje projektu ENDURANCE
      3. Vytvoriť online interaktívnu OER platformu pre tréningové materiály ENDURANCE (virtuálne a zmiešané učenie)
      4. Udržať výsledky a podporiť ich zavádzanie v odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch
      5. Rozšíriť povedomie o podnikaní a športe aj na úrovni tvorcov politík pomocou zelenej knihy projektu ENDURANCE
    • Cambridge English na našej škole
     • Cambridge English na našej škole

      Šport Škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom inovatívne vyučovanie angličtiny s možnosťou získania celosvetovo uznávaného Cambridge certifikátu. Výučba v priestoroch školy, podporená absolvovaním medzinárodných skúšok. Typ skúšky je zvolený podľa úrovne študentov.

      Výhody

      • výučba prebieha v priestoroch školy v rámci vyučovania / alebo  poobede po kmeňovej výučbe
      • 2x45 minút týždenne – cena 270 Eur za pol roka / alebo 3x45 minút týždenne – cena 330 Eur za pol roka
      • výučbu zabezpečujú kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori 
      • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,  učebnica a cvičebnica je v cene
      • vyučuje sa v dvoch semestroch od 10.10.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023
      • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
      • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (napr. z dôvodu pandémie) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

       

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie