• Postup ako sa stravovať v školskej jedálni

     

    Stravovanie bude prebiehať formou kreditu. t.z. že obedy si treba predplatiť vopred, výška kreditu je ľubovoľná /hotovosť, alebo platobná karta priamo v jedálni v MariKiri

     

    Obed je nutné si vopred objednať, najneskôr do 7:59 v daný deň. Objednávka obeda prihlásením cez link: https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla.

     

    Následne je potrebné:

    a) vybrať možnosť jedna = prihlásený obed (teda som prihlásený na obed, idem jesť, ak na obed neprídem, ani si ho nezoberiem, aj tak obed ZAPLATÍM) inú možnosť nevyberajte, vždy sa v samoobslužnom pulte nachádza celá ponuka

    b) nechať označenú možnosť "neobjednané" (na obed nie som prihlásený, nebude pre mňa nachystaný)

     

    Z kreditu sa bude odratávať suma za obed v daný deň  

     

    Množstvo: polievka = 0,33 ml, mäso = 150 g, príloha = 200g s oblohou, prípadne šalát, kompót, formou samoobslužného bufetového stola

     

    Prehľad odstravovaných jedál, prípadne odpovede na otázky, Vám na požiadanie poskytne manažér jedálne: Monika Fügersyová, e-mail: manager@marikiri.sk, tč: +421 910 259 945

     

    Akékoľvek alergie, prípadne iné obmedzenia, prosím nahláste vopred

     

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie