• Projekt ENDURANCE

   •  

    “Entrepreneurial Capacity-building for Sport”
    Číslo projektu: Erasmus+ 2020-1-SK01-KA202-078223
    Webstránka projektu: www.enduranceproject.eu
    Trvanie projektu: 1. november 2020 - 31. október 2022

     

    Popis projektu

    Zámerom projektu ENDURANCE je využiť väzby a spoločné prvky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané. Tieto dve oblasti zväčša nie sú súčasne prítomné v odbornom vzdelávaní a príprave ako účinne prepojené oblasti so synergickými väzbami. Podnikateľské kompetencie sú veľmi potrebné vzhľadom na nedostatočné podnikateľské vzdelávanie a nedostatok špecifickej odbornej prípravy v oblasti podnikania v športovo orientovaných odboroch.

    Cieľom projektu ENDURANCE je oživiť podnikateľského ducha a modernizovať spôsob, akým sa podnikanie učí v odbornom vzdelávaní a príprave, a tiež:

    1. Zmapovať dynamiku športu a podnikania, spoločné črty a prepojenia pre udržateľnú kariéru žiakov v systémoch odborného vzdelávania a športu
    2. Vyvinúť špecifické tréningové materiály a nástroje projektu ENDURANCE
    3. Vytvoriť online interaktívnu OER platformu pre tréningové materiály ENDURANCE (virtuálne a zmiešané učenie)
    4. Udržať výsledky a podporiť ich zavádzanie v odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch
    5. Rozšíriť povedomie o podnikaní a športe aj na úrovni tvorcov politík pomocou zelenej knihy projektu ENDURANCE


    Zodpovedný riešiteľ:

    doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
    Riešitelia:
    Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
    Mgr. Oskar Karlík
    Riešitelia z FTVŠ UK:
    prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
    doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.


    Partneri:

    Comenius University in Bratislava - Slovensko (koordinátor projektu)
    Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Fínsko
    Asociacia za razvitie na bulgarskiasport - Bulharsko
    Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires - Belgicko
    IDP SAS Di Giancarlo Costantino (Italian Development Partners) - Taliansko
    Internet web solutions sl - Španielsko
    Sportska zajednica Grada Poreča - Chorvátsko
    Súkromná stredná športová škola, M.C. Sklodowskej 1, - Slovensko
     

    Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie