Novinky

    • Pokyny k otvoreniu šk.r. 2021/2022
     • Pokyny k otvoreniu šk.r. 2021/2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

       

      školský rok 2021/2022 sa začína 2.9.2021 slávnostným otvorením školského roka.

       

      Organizácia vyučovania 2.9.2021

      9:00 - 9:30 hod - otvorenie šk.r. v triedach, príhovor riaditeľky školy

      9:30 - 10:00 hod. - úvodné informácie od triednych učiteľov

      10:00 hod. - fotenie tried pri príležitosti 10. výročia školy - jednotlivé triedy sa  fotia samostatne vo vestibule školy,  (začíname 4. ročníkom)

       

      Organizácia  vyučovania 3.9.2021

      9:00 - 12:00 - triednicke hodiny, preberanie učebníc, skriniek

      Od 6.9.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov, účelovými cvičeniami. Od 9.9.2021 bude vyučovanie prebiehať riadne podľa aktuálneho platného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy.

       

      Všeobecné inštrukcie pred nástupom do školy:

      • žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR
      • pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie odovzdáva rodič nasledovným spôsobom: prostredníctvom Edupage, v sekcii Vyhlásenia - pri nástupe 2.9.2021 je nutné vo vyhlásení udávať dátum 2.9.2021 a nie iný.
      • podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania (vrátane školského semaforu počas pandémie COVID-19 a informácie o obedoch) nájdete v prílohe tejto správy

       

      Prílohy:

      1. Organizáci a vyučovania šk.r. 2021/22

            2. prihláška na obedy

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie