Novinky

     • ID pre zoom

      Pre dištančné vyučovanie posielam ID pre zoom(to isté ako bolo) a nový password, jednotný = 123456 pre všetkých, tí ktorí ešte nemajú si urýchlene zmenia. Ak máte problém s vyučujúcimi na jednotlivých predmetoch, kontaktujte triednych učiteľov.

      Zoznam ZOOM ID
              
      Učiteľ                                ID na ZOOM  -          Password 
      Michal Polčic -                    774-506-5263 -          123456
      Roman Beitl  -                    835-715-3255 -          123456
      Viera Brillová -                    853-707-6050 -          123456
      Lívia Kunst Krížová -          880-869-4209 -          123456
      Tatiana Bollová -                 873-904-1957 -          123456
      Zuzana Hagarová -             980-543-8015  -         346357 (123456)
      Slavomír Abrahámovský -  856-839-3246  -         123456
      Marek Trajter -                    356-536-8080  -         435265 (123456)
      Monika Krošláková -           384-331-6579  -         123456
      Jarmila Kleinová -               514-218-2422  -         123456
      Silvia Jakabová  -               395-585-4423  -         123456
      Peter Kovacs -                    960-606-6422  -         123456
      Martina Duffeková -            759-326-6271  -         123456
      Rudolf Kopčok (MAT) -       824-843-5290  -         123456
      Klára Kironská -                                                    123456
       

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie