Novinky

     • ID učiteľov na ZOOM

      Zoznam ZOOM ID
      		
      Učiteľ        ID na ZOOM   Predmety

       

      Michal Polčic	   774-506-5263  TAD I.roč,WWS I.-II. roč, 
      Roman Beitl  	   835-715-3255  TAD II.-IV. Roč., DEJ
      Viera Brillová    853-707-6050  EKO II.-III.roč, PAS, ZSM, ADK, PIP
      Lívia Kunst Krížová  880-869-4209  APC IV.roč, THP II.-IV.roč, VWS III.-IV.roč, ZDR
      Tatiana Bollová	   873-904-1957  SJL, BIO, ZAF
      Jozef Laincz	   810-874-0919  ANJ I.-II.roč, KZJ III.-IV.roč
      Zuzana Hagarová    980-543-8015  NEJ, ETV, OBN
      Slavomír Abrahámovský 856-839-3246  ANJ III.-IV.roč
      Marek Trajter     356-536-8080  ZMS II.-III.roč
      Monika Krošláková   384-331-6579  ZPM, ZMS IV.roč
      Jarmila Kleinová   514-218-2422  EKO I.roč, USP, UCT
      Silvia Jakabová    395-585-4423  SMM, CZM
      Peter Kovacs	   960-606-6422  CHE, ACHE II.-III.roč, BOC II.-III.roč, HAT
      Lilla Koreňová    640-064-5640  MAT
      Martina Duffeková   759-326-6271  ZPS
       
     • INFORMÁCIA

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania, podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

     • Oznam riditeľky školy

      V Bratislave 17.03.2020

      Milé žiačky, vážení žiaci,

      srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, v tejto pre všetkých nás nezvyčajnej a nepredvídateľnej situácii, sa k Vám prihovoriť. Vedenie našej školy, ako aj ja osobne, si plne uvedomujeme vážnosť situácie.

      Predovšetkým nám záleží na tom, aby ste Vy aj naši pedagógovia boli zdraví, neohrození a pripravení ďalej študovať, vyučovať a spolupracovať. Preto v súlade s nariadením krízového štábu a Vlády SR, sme našu školu zatvorili (zatiaľ) do 27.3.2020, čo znamená, že v tomto čase sme prerušili vyučovanie a požiadali sme všetkých našich pedagógov, ktorí s Vami majú mať vyučovanie alebo iné aktivity v tomto období, aby s Vami konzultovali elektronicky a pripravili pre Vás zo všetkých predmetov elektronické študijné materiály tak, aby ste mohli všetky predmety plnohodnotne absolvovať a aby nebolo ohrozené Vaše štúdium. Samozrejme, vyžaduje to aj z Vašej strany zodpovedný prístup k samoštúdiu na základe poskytnutých materiálov. V prípade, že by ste od niektorých pedagógov nedostali materiály, pokyny ku štúdiu, resp. by ste nedostali odpovede na Vaše otázky, alebo by bol prístup vyučujúceho neprimeraný alebo neštandardný, prosím Vás, aby ste o tom informovali vedenie školy. Predpokladáme ale, že k takým situáciám vôbec nedôjde, záleží nám totiž na serióznej a zodpovednej spolupráci učiteľov a žiakov.

      Akékoľvek otázky a vzniknuté problémy konzultujte s triednym učiteľom.

      Sledujte internetovú stránku našej školy, ak to daná situácia bude vyžadovať, zverejnené budú ďalšie pokyny a usmernenia. Konajte a študujte zodpovedne a s rozvahou. Prajem Vám všetko dobré!

       

      S úctou

      Silvia Jakabová

      riaditeľka školy

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie