Novinky

     • Skrátené vyučovanie

      Mimoriadne opatrenie:

      Vzhľadom na vysoké teploty bude od 12.6.2019 skrátené vyučovanie - do odvolania, vyučovacia hodina bude trvať 30 minút.

      Rozvrh hodín  - skrátené vyučovanie /VH 30 minút/

      Vyučovacia hodina             Trvanie                             Prestávka

      1.                                   8,30 – 9,00                         5 minút
      2.                                   9,05 – 9,35                       10 minút
      3.                                   9,45 – 10,15                     15 minút (desiatová)
      4.                                  10,30 – 11,00                    10 minút
      5.                                  11,10 – 11,40                    10 minút
      6.                                  11,50 – 12,20                      5 minút
      7.                                  12,25 – 12,55                    30 minút (obedová)

       

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie