Novinky

    • Naši štvrtáci
     • Naši štvrtáci

      23.11.2018 budú mať naši štvrtáci stužkovú slávnosť. Prajeme im, aby táto slávnosť naplnila ich očakávania a otvorila bránu k dospelosti ... už konečne aj v ich srdciach a mysliach. Želáme im, nech je tento deň zlomom ... kedy prestanú byť nezodpovednými deťmi a stanú sa z nich zodpovední dospelí. Želáme si, aby nastúpili na rýchlik MATURITA a úspešne zvládli všetko, čo ich v tomto roku čaká. Všetkým rodičom našich štvrtákov prajeme príjemný piatkový večer a ..... DOTIAHNIME TO DO ÚSPEŠNÉHO KONCA !!!! 

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • info@sportskola.sk
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie