• Mgr. Eva Košútová
   Mgr. Eva KošútováUčiteľka
  • Mgr. et. Mgr. Tatiana Kutiš
   Mgr. et. Mgr. Tatiana KutišAdministratívny
  • Mgr. Jozef Laincz, PhD.
   Mgr. Jozef Laincz, PhD.Učiteľ
  • Monika MariKiri
   Monika MariKiriUčiteľ
  • PaedDr. Ivan Minčič
   PaedDr. Ivan MinčičUčiteľ
  • Ladislav Pavlovič
   Ladislav PavlovičUčiteľ
 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie