Vysoká škola DTI

    • Prijímacie konanie

    • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. 

     Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).

     Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

     • Riadne vyplnené tlačivo
     • Prílohy
      • oskenovaná kópia maturitného vysvedčenia - tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium. Pokiaľ sa zápis uskutoční elektronickou formou, overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne po zápise poštou. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní
      • životopis


     Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:

     Vysoká škola DTI
     Sládkovičova 533/20
     018 41 Dubnica nad Váhom

     alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk 

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie