Školská jedáleň

 

 • Všetkým prihláseným záujemcom bude od 10.09.2018 poskytované stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. Jedlo zabezpečuje reštaurácia Mari Kiri. 

 • Cena za jeden obed je 2,90 Eur x školské dni ( platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci ).
  Napr: 2,90x22- výsledok je predpis na mesiac ( suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci).

 • Predpis za obed bude uverejnený na stránke Edupage v časti komunikácia, platby.

 • Vyúčtovanie obedov je raz ročne ku koncu mesiaca August (preplatok alebo nedoplatok bude vrátený alebo vyčíslený k úhrade). 

 • Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 04.09.2018 ( prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne).

 • Obed bude vydávaný prostredníctvom prideleného čipu 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu 5,00 Eur).

 • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné prostredníctvom nasledujúceho linku: 


  https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

  Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny.   Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00).

 • Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.

 

 Pokyny k platbe - školská strava: 

IBAN: SK52 1100 0000 0029 4404 5598

VS: 1111 (ID žiaka), ŠŠ: 012018(obdobie a rok)

Pozn.: školská strava Kováč (meno žiaka)

 

ID žiaka je pridelené na celé štúdium pri nástupe žiaka na štúdium. V prípade straty je možné ho žiadať na sekretariáte školy.

 

 

Viac o reštaurácii Marikiri môžete nájsť TU .

 

Zmena dátumu prijímacích skúšok do prvého ročníka

Zmena dátumu prijímacích skúšok do prvého ročníka

Oznamujeme Vám, že kvôli uzavretiu škôl sa pôvodný termín prijímacích skúšok do 1. ročníka ruší a tieto sa uskutočnia v horizonte dvoch týždňov odo dňa, kedy sa školy znova otvoria. Presný dátum oznámime akonáhle bude známy termín znovuotvorenia škôl.

História vo filme

História vo filme

05. jún 2018, kv

História sa mnohým môže zdať nudná, opak je však pravdou. A o tom sa nás pokúsil presvedčiť aj študent doktorandského štúdia Mgr. Róbert Odler so svojou Výučbou dejín formou filmu. Ďakujeme mu!

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Facebook

Facebook