Škola

Naša škola začala svoju činnosť v septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v oblasti  športu. Jej zriaďovateľom je  FC Petržalka akadémia, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava. 

Len u nás sa z teba môže stať odborník v oblasti výživy alebo športový manažér! 

 

Základné údaje o štúdiu:

  • Štvorročné štúdium pre absolventov základných škôl
  • Spôsob ukončenia štúdia – maturitná skúška
  • Poskytnuté vzdelanie – úplné stredné odborné ISCED 3A
  • Vyučovací jazyk – slovenský
  • Športová príprava – možnosť získať kvalifikáciu trénera 3.triedy
  • Treningový proces je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu

 

 

 

Video pozvánka na DOD - 14.2.2018

V nasledujúcom odkaze môžete nájst video, ktorá nakrútili naši študenti ku Dňu otvorených dverí na našej škole. 

Facebook

Facebook

Alexandra Patáková

Alexandra Patáková

Golfistka

Talentovaná golfistka, ktoré je aktuálne najlepšou golfistkou Slovenska do 18 rokov a druhá v kategórii žien.