Škola

Naša škola začala svoju činnosť v septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v oblasti  športu. Jej zriaďovateľom je  FC Petržalka akadémia, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava. 

Len u nás sa z teba môže stať odborník v oblasti výživy alebo športový manažér! 

 

Základné údaje o štúdiu:

  • Štvorročné štúdium pre absolventov základných škôl
  • Spôsob ukončenia štúdia – maturitná skúška
  • Poskytnuté vzdelanie – úplné stredné odborné ISCED 3A
  • Vyučovací jazyk – slovenský
  • Športová príprava – možnosť získať kvalifikáciu trénera 3.triedy
  • Treningový proces je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu

 

 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Facebook

Facebook

Alexandra Patáková

Alexandra Patáková

Golfistka

Talentovaná golfistka, majsterka Slovenska dievčat do 16 rokov 2012, reprezentantka Slovenska (2017).