Škola

Naša škola začala svoju činnosť v septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v oblasti  športu. Jej zriaďovateľom je  FC Petržalka akadémia, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava. 

Len u nás sa z teba môže stať odborník v oblasti výživy alebo športový manažér! 

 

Základné údaje o štúdiu:

  • Štvorročné štúdium pre absolventov základných škôl
  • Spôsob ukončenia štúdia – maturitná skúška
  • Poskytnuté vzdelanie – úplné stredné odborné ISCED 3A
  • Vyučovací jazyk – slovenský
  • Športová príprava – možnosť získať kvalifikáciu trénera 3.triedy
  • Treningový proces je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu

 

 

 

Video pozvánka na DOD - 14.2.2018

V nasledujúcom odkaze môžete nájst video, ktorá nakrútili naši študenti ku Dňu otvorených dverí na našej škole. 

Facebook

Facebook

Martin Kližan

Martin Kližan

Tenista

Slovenský Davis Cup-ový reprezentant. Jeho doterajším najlepším umiestnením je 26. miesto v mužskom tenisovom rebríčku.