O škole

Šťastný nový rok

Šťastný nový rok

Do nového roku Vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti, dobrých známok a skvelých športových výkonov 
                                                                                                                                 učiteľský zbor SŠSOŠ