Dôležité dátumy

Školské prázdniny

Jesenné pázdniny:           31.10.2018 - 02.11.2018

Vianočné prázdniny:       23.12.2018 - 07.01.2019

Polročné prázdniny:        01.02.2019

Jarné prázdniny:              25.02.2019 - 01.03.2019

Veľkonočné prázdniny:   18.04.2019 - 23.04.2019

Letné prázdniny:              01.07.2019 - 31.08.2019

 

Komisionálne skúšky

Komisionálne preskúšanie neklasifikovaných žiakov a žiakov s individuálnym študijným plánom sa uskutoční v dňoch 26.3., 27.3 a 28.3.2019 časom začatia o 15.00 hod. 

 

Prijímacie skúšky do 5.-6. ročníka ZŠ

Talentové skúšky sa budú konať 12.4.2019.

Prihlášku do športovej triedy odovzdajte alebo pošlite do konca marca 2019. Prihlášku si môžete stiahnuť tu, osobne vyzdvihnúť v kancelárii zástupcov školy, prípadne Vám ju na požiadanie pošleme elektronicky.

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka SŠ

Talentové skúšky

  • 26.03.2019 (utorok) - 1. kolo, 1. termín
  • 28.03.2019 (štvrtok) - 1. kolo, dodatkový termín

Zápis študentov do 1. ročníka SOŠ:

Dátum a čas bude oznámený. Zápis študentov je spoplatnený sumou 150 €.

 

Maturitné skúšky

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

Riadny termín:

12. marec 2019 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk (B1 a B2)

 Náhradný termín:

9. apríl 2019 - slovenský jazyk a literatúra

10. apríl 2019 - anglický jazyk, nemecký jazyk (B1 a B2)

 Opravný termín - predbežne:

3.-6. september 2019

Termíny internej (ústnej) časti maturitnej skúšky budú určené určia jednotlivým stredným školám príslušným OŠ OÚ v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Konkrétny termín pre našu školu bude upresnený ihneď po doručení OŠ OÚ Bratislava.

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Základná škola nebude otvorená

Pre nedostatočný počet žiakov v jednotlivých triedach Vám oznamujeme, že v školskom
roku 2019/2020 žiaľ nebudeme môcť otvoriť základnú školu. Ďakujeme Vám za prejavený záujem.
 
Informácia o pokračujúcom nábore k otvoreniu základnej školy pre školský rok 2020/2021 bude zverejnená na webovej stránke Súkromnej strednej športovej školy.
Facebook

Facebook

Video prehliadka školy

Video prehliadka školy

V nasledujúcom videu si môžte pozrieť video prehliadku našej školy nakrútenu pri príležitosti DOD.