Dôležité dátumy

Školské prázdniny

Jesenné pázdniny: 28.10.2017 - 01.11.2017

Vianočné prázdniny : 23.12.2017 - 07.01.2018

Polročné prázdniny: 02.02.2018

Jarné prázdniny: 03.03.2018 - 11.03.2018

Veľkonočné prázdniny: 29.03.2018 - 03.04.2018

Letné prázdniny: 30.06.2018 - 02.09.2018

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka SOŠ

Talentové skúšky

  • 26. 03. 2018 ( pondelok) - 1. kolo, 1. termín
  • 13. 04. 2018 ( piatok) - 1. kolo, dodatkový termín

 Zápis študentov do 1. ročníka SOŠ

 04.04.-06.04.2018  v čase od 8:00 do 15:00. Zápis študnetov je spoplatnený sumou 150 €. 

 

Maturitné skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti

  • 13. 03. 2018 ( utorok) - externá časť a písomná forma internej časti SJL
  • 14. 03. 2018 ( streda) - externá časť a písomná forma internej časti ANJ
  • 14. 03. 2018 ( streda) - externá časť a písomná forma internej časti NEJ
  • 15. 03. 2018 ( štvrtok) - externá časť a písomná forma internej časti MAT

Náhradný termín:

  • 10. 04. 2018 - 13. 04. 2018

Obhajoba maturitných prác: 

23.-24.04.2018

 

Praktická časť odbornej zložky

18. 05. 2018 - slávnostná rozlúčka maturantov

21. 05. 2018 - 25. 05. 2018 - príprava na maturitnú skúšku

28. 05. 2018 - 01. 06. 2018 - teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Dôležitý oznam!

Vážení rodičia, 

vzhľadom na nedostatočný záujem žiakov 2. a 3. ročníka o program dňa 6.9. 2018 (splav) sa uvedený program ruší. V tento deň bude prebiehať riadna výučba.  
Za pochopenie ďakujeme. 
Facebook

Facebook

Video prehliadka školy

Video prehliadka školy

V nasledujúcom videu si môžte pozrieť video prehliadku našej školy nakrútenu pri príležitosti DOD.