Dôležité dátumy

Školské prázdniny

Jesenné pázdniny: 28.10.2017 - 01.11.2017

Vianočné prázdniny : 23.12.2017 - 07.01.2018

Polročné prázdniny: 02.02.2018

Jarné prázdniny: 03.03.2018 - 11.03.2018

Veľkonočné prázdniny: 29.03.2018 - 03.04.2018

Letné prázdniny: 30.06.2018 - 02.09.2018

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka SOŠ

Talentové skúšky

  • 26. 03. 2018 ( pondelok) - 1. kolo, 1. termín
  • 13. 04. 2018 ( piatok) - 1. kolo, dodatkový termín

 Zápis študentov do 1. ročníka SOŠ

 04.04.-06.04.2018  v čase od 8:00 do 15:00. Zápis študnetov je spoplatnený sumou 150 €. 

 

Maturitné skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti

  • 13. 03. 2018 ( utorok) - externá časť a písomná forma internej časti SJL
  • 14. 03. 2018 ( streda) - externá časť a písomná forma internej časti ANJ
  • 14. 03. 2018 ( streda) - externá časť a písomná forma internej časti NEJ
  • 15. 03. 2018 ( štvrtok) - externá časť a písomná forma internej časti MAT

Náhradný termín:

  • 10. 04. 2018 - 13. 04. 2018

Obhajoba maturitných prác: 

23.-24.04.2018

 

Praktická časť odbornej zložky

18. 05. 2018 - slávnostná rozlúčka maturantov

21. 05. 2018 - 25. 05. 2018 - príprava na maturitnú skúšku

28. 05. 2018 - 01. 06. 2018 - teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 

Krásne prázdniny!

Krásne prázdniny!

Študentom a aj rodičom želáme krásne prežitie letných prázdnin 
                                                                                                       učiteľský zbor SŠSOŠ.

Facebook

Facebook

Video prehliadka školy

Video prehliadka školy

V nasledujúcom videu si môžte pozrieť video prehliadku našej školy nakrútenu pri príležitosti DOD.