Prerušené vyučovanie od 9.3. do 13.3.2020 kvôli koronavírusu

Prerušené vyučovanie od 9.3. do 13.3.2020 kvôli koronavírusu
08. marec 2020
OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY
  
 
 
 
 
 
 
 
S ohľadom na epidemiologickú situáciu a zverejnenie informácie Bratislavského samosprávneho kraja o zatvorení škôl v jeho pôsobnosti oznamujem, že prerušujem vyučovanie na našej škole od pondelka 9.3.2020 do piatka 13.3.2020. Zároveň žiadam rodičov, žiakov a pedagogických zamestnancov, aby priebežne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na EDU-stránke školy alebo na www.sportskola.sk a venovali pozornosť zasielaným informáciám.
 
Mgr. Silvia Jakabová
riaditeľka školy
Alexandra Patáková

Alexandra Patáková

Golfistka

Talentovaná golfistka, majsterka Slovenska dievčat do 16 rokov 2012, reprezentantka Slovenska (2017).

Facebook

Facebook

Zmena dátumu prijímacích skúšok do prvého ročníka

Zmena dátumu prijímacích skúšok do prvého ročníka

Oznamujeme Vám, že kvôli uzavretiu škôl sa pôvodný termín prijímacích skúšok do 1. ročníka ruší a tieto sa uskutočnia v horizonte dvoch týždňov odo dňa, kedy sa školy znova otvoria. Presný dátum oznámime akonáhle bude známy termín znovuotvorenia škôl.