OZNAM K PRIJÍMACIEMU KONANIU TALENTOVÝCH SKÚŠOK

OZNAM K PRIJÍMACIEMU KONANIU TALENTOVÝCH SKÚŠOK
17. apríl 2020

Prijímacie konanie sa uskutoční v dvoch termínoch, v dňoch 24.4.2020 (piatok) a 27.4.2020 (pondelok). Registrácia uchádzačov bude prebiehať pri hlavnom vchode do budovy školy v čase od 8:00 do 9:00. Prosíme, aby dieťa sprevádzal iba jeden rodič, zdržiaval sa na parkovisku a nevstupoval do areálu školy. Každý uchádzač si prinesie preukaz totožnosti a registruje sa samostatne bez sprievodu rodiča.

Uchádzači s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A – L sa zúčastnia prijímacieho konania v termíne 24.04.2020 (piatok). Uchádzači s priezviskom začínajúcim sa na písmeno M – Z sa zúčastnia prijímacieho konania dňa 27.04. 2020 (pondelok). Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy 27.04. 2020 , po vyhodnotení oboch termínov.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa prijímacie konanie bude konať na otvorenom priestranstve v areáli školy, za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.

Účastníci budú povinní dodržiavať 2 metrové odstupy, každý účastník musí byť chránený rúškom a rukavicami. Uchádzač je povinný sa na prijímacie konanie dostaviť v športovom oblečení zodpovedajúcom počasiu, je potrebné si priniesť športovú obuv vhodnú na umelú trávu aj do telocvične a vlastné občerstvenie. Nakoľko aj test všeobecnej informovanosti, ktorý je druhou časťou prijímacieho konania sa bude písať na otvorenom priestranstve v areáli školy, je potrebné si priniesť vlastné písacie potreby a pevnú podložku na písanie.

Ďakujeme.

Vedenie školy

Martin Kližan

Martin Kližan

Tenista

Slovenský Davis Cup-ový reprezentant. V r. 2015 dosiahol 24. miesto v rebríčku ATP.

Facebook

Facebook

ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9.novembra 2020.